Hospodářské Noviny       link

Časopis Harmonie           link

Lidové Noviny                  link

Hudební Rozhledy           link